Cô vợ đăng bài 'dằn mặt' anh em xã đoàn rủ chồng đi chơi không về

Cô vợ đăng bài 'dằn mặt' anh em xã đoàn rủ chồng đi chơi không về

"Tôi không hiểu các anh làm cách nào, phương pháp gì, phong thủy, tâm linh, di cung hoán số hay trừ tà khiến chồng tôi không hôm nào ở nhà".