Xôn xao phóng sinh cá hải tượng ‘khủng’: Tổng cục Thủy sản lên tiếng

Xôn xao phóng sinh cá hải tượng ‘khủng’: Tổng cục Thủy sản lên tiếng

Theo lãnh đạo Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, những sinh vật ngoại lai ăn tạp như cá hải tượng không được thả ra môi trường. Phóng sinh cá hải tượng là hành động phản cảm, thậm chí vi phạm quy định của pháp luật.